Статті

Особливості припинення гіг – контракту з підстав односторонної відмови від нього

Гіг – контракт може бути припинений за однією із підстав - одностороння відмова гіг – спеціаліста від укладеного контракту або відмова резидента Дія Сіті від такого контракту (назвемо їх працівник та працедавець).

Як порахувати середньооблікову кількість спеціалістів та гіг – працівників резидента Дія Сіті?

Для отримання статусу резидента Дія Сіті та можливість в подальшому використання пільгового оподаткування для такого резидента, - юридична особа повинна оформити відносити зі своїми працівниками або у формі трудового договору або у формі гіг – контракту.

Всі ці працівники в понятті ПКУ є спеціалістами.

Хто не може бути резидентом Дія Сіті?

Не всі юридичні особи можуть бути резидентами Дія Сіті. Хто не може бути – можна ознайомитись у ч. 2 ст. 5 Закону №1667. Цей перелік є вичерпним.

А саме, юридична особа:

1) яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

2) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній громаді;

3) яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

Які види діяльності є виключними для резидента Дія Сіті?

Для отримання статусу резидента Дія Сіті, юридична особа повинна здійснювати діяльність і отримувати 90% свого кваліфікованого доходу з діяльності, яка є виключною для резидента Дія Сіті. Перелік таких видів діяльності передбачений у ч. 4 ст. 5 Закону №1667, а саме:

1) комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням, які включають:

Хто може бути резидентом Дія Сіті?

По – перше, резидентом Дія Сіті може бути виключно юридична особа (не фізична, не фізична особа – підприємець), яка зареєстрована на території України (це обов’язкова умова), але незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності.

По – друге, резидентом Дія Сіті може бути лише та юридична особа, яка відповідатиме таким обов’язковим вимогам: