Право власника на витребування майна з чужого незаконного володіння

Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. Такий власник має право звернутись в суд з віндикаційним позовом.

Право на звернення до суду з віндикаційним позовом може виникнути у фізичної особи, юридичної особи, держави і територіальної громади в особі уповноважених ними органів.

З віндикаційним позовом до суду має право звертатись не лише власник майна, а й особи, у яких це майно перебувало у законному володінні за відповідною правовою підставою, тобто титулом. Титульними володільцями можуть бути  ті особи, які володіють майном відповідно до цивільно – правового договору, наприклад договору оренди, підряду, зберігання, застави,  ін. Також такими володільцями майна є особи, що володіють майном на праві господарського відання чи оперативного управління. 

Власник майна або титульний володілець зобов’язані підтвердити своє право на майно, що витребовують. Підтвердити право власності чи законне користування можна свідоцтвами, договором, довіреністю на розпорядження майном, витягами з реєстру прав власності, технічним паспортом на автомашину, тощо. Якщо власник майна чи титульний володілець втратив документи на майно, або якщо відповідач оспорює право власності на це майно, то позивач повинен у позові просити суд визнати право власності на це майно за позивачем і лише після цього просити витребувати майно з чужого незаконного володіння. 

Особа, яка незаконно заволоділа майном (відповідач) могла знати про таке незаконне заволодіння або й ні. Це означає, що така особа могла наприклад придбати це майно у особи, яка не мала права на розпорядження цим майном. А тому, відповідачем за таким позовом може бути особа, що і не знала про те, що заволоділа майном незаконно (добросовісний набувач). 

У добросовісного набувача можна  витребувати майно у всіх випадках, якщо це майно було придбане ним за безвідплатним договором у особи, яка не мала права його відчужувати. І лише у трьох випадках, якщо це майно перейшло до добросовісного набувача на підставі відплатного договору, а саме, якщо майно: 

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Майно, яке позивач має намір повернути собі повинно бути визначене індивідуальними ознаками. Не можна просити повернути собі аналогічне майно. Річ, визначена індивідуальними ознаками, є юридично незмінною і тому загибель її призводить до втрати власником права на віндикаційний позов. 

            Не забувайте, що кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі щодо яких у сторін виникає спір. Тобто, звертаючись до суду з позовом про витребування свого майна з чужого незаконного володіння, - Вам потрібно підтвердити своє право власності чи користування на це майно; підтвердити, що майно яке Ви втратили перебуває у незаконному володінні відповідача; що втратили Ви його не пізніше 3 років або що дізнались про втрачене своє право на майно не пізніше 3 років; тощо.