Повертаючи борг обов’язково заберіть боргову розписку у кредитора! Свідки не допоможуть!

Вам позичили кошти за борговою розпискою. Кошти у визначений термін Ви повернули і навіть в присутності свідків, однак, сама розписка залишилась у кредитора, а письмового підтвердження про отримання від Вас коштів – немає. В такому випадку кредитор має всі шанси стягнути той самий борг з Вас ще раз в судовому порядку та ще й зі штрафними санкціями!

02.09.2020р. Касаційний цивільний суд у справі № 569/24347/18 провадження № 61-11630св19 установив, що наявність у кредитора боргової розписки, що підтверджує укладення договору позики свідчить про те, що борг боржник - не повернув, а рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків.

Ч.3 ст. 545 ЦК передбачено, що наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов`язку.

Прийнявши виконання зобов`язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання зобов`язання частково або в повному обсязі. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право затримати виконання зобов`язання.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст. 218 ЦК   заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків.

Згідно з ч.2 ст. 78 ЦПК   обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Поясненнями сторони та показаннями свідка не може доводитися факт виконання зобов`язання за договором позики. Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 18 липня 2018 року у справі № 143/280/17 (провадження № 61-33033св18).

Отож, будьте пильними коли повертаєте борг, вимагайте підписаний Вами документ від кредитора або письмове підтвердження про повернення таких коштів або фіксуйте такий момент на відео- чи аудіозапис!

10.11.2020