Купуєте житло вперше? Не сплачуйте 1% пенсійного податку

При купівлі Вами житла вперше і укладенні договору купівлі – продажу в нотаріуса, - Вам нотаріус пояснює, що без квитанції про оплату податку до Пенсійного фонду - не можливо укласти договір. І все вірно. Відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат» однією з підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії є невнесення встановлених законодавством платежів пов'язаних з її вчиненням особою, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії. 

Натомість, пункт 9 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»  встановлює, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Законодавець не визначив механізми реалізації такого права, як звільнення від податку. Оскільки, нотаріус не має можливості перевірити чи Ви дійсно придбаваєте житло вперше в житті і чи Ви перебуваєте на черзі на одержання житла, то для підтвердження такого факту Вам потрібно зібрати чимало довідок, однак нотаріус всеодно законно відмовить Вам в укладенні договору на підставі спеціального закону.          

Увага! В Україні станом на сьогодні не існує єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно і, відповідно, органу, компетентного видавати довідки на підтвердження обставин первинного придбання житла.

Відповідно - держава не забезпечила реалізацію передбаченого законом права громадянина не платити вказаний податок в виняткових випадках, а це, в свою чергу, - дозволяє громадянам вимагати повернення безпідставно сплаченого збору. Запроваджуючи певний механізм правового регулювання відносин держава зобов'язана забезпечити його реалізацію. В іншому випадку всі негативні наслідки відсутності належного правового механізму реалізації передбаченого законом права - покладаються саме на державу!

Пенсійний фонд стверджує, що не має можливості перевірити факту придбання житла Вами вперше і відтак не може повернути Вам кошти? В більшості випадків – саме такі відповіді Пенсійного фонду на заяви громадян про стягнення надмірно сплачених коштів. Однак, судова практика говорить, що відсутність можливості Пенсійного фонду України та його територіальних відділень встановити придбання квартир конкретною особою вперше, не може ставитись в провину особі, оскільки порядок виконання законодавчо закріплених норм не визначений, то таке не визначення не може впливати на порушення прав громадян, які наділені такими правами.

            Отже, якщо Ви купуєте житло вперше або купуєте житло і перебуваєте на черзі одержання житла, - після укладеного договору купівлі – продажу сміло подавайте позов до суду про стягнення надмірно сплаченого податку в розмірі 1% від вартості придбаного житла. Судова практика станом на сьогодні сформована і суди мають чітку позицію у розгляді таких справ.

Успіху Вам! 

09.06.2016р.