Кошти отримані від родичів з – за кордону не оподатковуються!

Варто одразу зазначити, що такі кошти не оподатковуються не від всіх родичів, не будь – яка сума та не у всіх випадках. 

Але, все не так сумно!

Підпунктом 170.11.1 Податкового Кодексу України встановлено, що у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеним у п.167.1 ПК.

Пункт 167.1. ПК - Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. (редакція норми від 24.12.2015р.)

Згідно пункту 167.3. ПК ставка податку може становити 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.

Згідно п.174.6 ПК кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. За приписами підпункту 174.2.1 ПК вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою.

Визначення кола осіб, віднесених до першого ступеня споріднення, міститься у пп. 14.1.263. п. 14.1 ст. 14 ПК, це: батьки; чоловік або дружина; діти, у тому числі усиновлені.

Отже, лише кошти отримані від родичів першого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою.

Тепер визначимося яка сума може бути подарована та які документи це підтверджують.

Згідно ст. 717 Цивільного Кодексу України -  за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власність. Дарунком можуть бути і гроші, в тому числі іноземна валюта, що визначено ст. 718 ЦК та ст. 4 Митного Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 719 ЦК України - договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Отже, якщо сума коштів отриманих Вами від родичів становить більше 850 грн., то для підтвердження того, що кошти отримані Вами в подарунок потрібно представити нотаріально засвідчений договір. Якщо ця сума менша – то усний договір вважається укладеним. Однак, можна відступити від встановленого правила, якщо кошти отримані наприклад дружиною від чоловіка, що перебуває за кордоном, або повнолітні діти, які продовжують навчання від батьків, що пересилають кошти з - за кордону, тощо. Це можна пояснити наступним:

Згідно з нормами Сімейного Кодексу України встановлено обов’язок:

— дружини і чоловіка матеріально підтримувати один одного. Заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, отримані одним із подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності;

— батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років), повнолітніх дітей, які продовжують навчання (до 23 років), повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги (за умови, що батьки дитини мають можливість надавати таку допомогу);

— повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги.

Є очевидним, що наявність такого обов’язку і виражається у передачі грошових коштів усередині сім’ї і повинно розглядатися як виконання обов’язку з утримання, установленого СК, а не як отримання доходу із джерелом походження з-за кордону.

Відповідно, такі кошти не повинні оподатковуватись. 

Якщо податковий орган все - таки вирішив, що Ви повинні сплатити податок з отриманих Вами коштів з – за кордону від родичів та притягнув Вас до відповідальності у вигляді штрафу – звертайтесь в суд про скасування такого рішення – повідомлення.

Успіху Вам!