Аліменти на утримання повнолітніх дітей, які продовжують навчання

Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до їх повноліття, а також на час продовження навчання  або до досягнення дитиною 23 річного віку.  

Обов’язок утримувати дітей до їх повноліття, а також у випадку продовження ними навчання - покладається на обох батьків, а не лише на одного із них.

Після досягнення донькою/сином 18 років – донька/син мають право самі звернутись до суду з позовом про стягнення аліментів у випадку, якщо вони продовжують навчання, незалежно від форми власності навчального закладу. З таким позовом має право звернутись і той з батьків, з ким проживає донька/син.

Варто зазначити, що обов’язок батьків утримувати своїх повнолітніх дітей, які продовжують вчитися виникає лише при наявності в сукупності таких юридичних фактів:

  1. Досягнення дитиною 18 років, але не більше 23 років.

  2. Продовження навчання

  3. Потреба у матеріальній допомозі у зв’язку з навчанням

  4. Наявність можливості у батьків надавати допомогу

На перший погляд, здається все просто – надав в суд свідоцтво про народження як доказ повноліття і що Вам не більше 23 років; довідку з місця навчання і все.

Однак, Ви повинні обов’язково переконати суд в тому, що у Вас є потреба у допомозі від батьків та те, що батьки мають можливість Вам допомагати.

Наприклад, якщо дитина навчається на заочному відділенні – то має можливість працювати і заробляти собі на життя (при умові що дитина працездатна), а відповідно обов’язку утримувати таку дитину не виникає; однак якщо дитина не працює, або працює, але коштів на оплату навчання або коштів пов’язаних з навчанням (проживання на час сесії, кошти на переїзди у місто, де навчається дитина, харчування, тощо) – не вистачає, то суд може врахувати ці обставини та визначити розмір аліментів, які необхідні дитині для продовження навчання.

Суд може звільнити від обов’язку (або відмовити у позові) батьків утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і повністю забезпечує потреби дитини.

Батьки мають бути самі працездатними та мати такий заробіток, який дозволяє утримувати себе, свою сім’ю та своїх дітей. А тому, суду потрібно представити довідку про доходи обох батьків.

Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку/сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з врахуванням таких обставин:

  1. Стан здоров’я та матеріальне становище дочки/сина

  2. Стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів

  3. Наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина

  4. Інші обставини, що мають істотне значення

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку за винятком визначення аліментів у твердій грошовій сумі.

Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Слід мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених судових рішень про їх стягнення.

Максимальний розмір аліментів, які стягуються з боржника згідно ЗУ «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50 % заробітної плати цієї особи.

І навпаки, якщо Ви батько/мати дитини, яка стягує з Вас аліменти на час свого навчання або до досягнення нею 23 річного віку – переконайте суд в тому, що дитина вимагає від Вас більше ніж їй на це потрібно, а у Вас є інші діти, батьки, які перебувають на Вашому утриманні, потребують Вашої допомоги і Вашого заробітку не вистачає на утримання всіх.

Пам’ятайте, що доказування в суді не може ґрунтуватись на припущеннях, а тому всі обставини, які Ви описуєте в позові/запереченні, або про які Ви говорите в суді – мають бути підтверджені відповідними доказами – довідками, листами, свідоцтвами, виписками, медичними картками, тощо.

Також хочу зазначити, що у повнолітніх дітей також виникає обов’язок утримувати своїх батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Цей обов’язок дітей не є абсолютним, але це вже зовсім інша тема для статті.

*Стаття складена відповідно до діючого законодавства станом на 22.08.2013р.