Форс-мажорні обставини у договорах під час воєнного стану

Форс-мажор (ФМ, непереборна сила)… Його обставини часто згадують в особливий період та незвичайних ситуаціях. Ознаками ФМ є надзвичайність та невідворотність (ст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»), а також об’єктивний причинний зв’язок з наслідком у формі невиконання зобов’язання. Для договірних зобов’язань ФМ є передумовою звільнення від відповідальності за неналежне виконання або порушення зобов’язання, але зобов’язання по суті не скасовує. Тобто форс-мажор не є універсальним прощенням боргів «під шумок». Договірні зобов’язання не викреслюються, тож основне зобов’язання має бути належно виконане за першої можливості, якщо таке виконання буде доречне для сторін на час закінчення дії обставини непереборної сили.

Читати далі https://yur-gazeta.com/publications/practice/civilne-pravo/forsmazhorni-obstavini-u-dogovorah--pid-chas-voennogo-stanu-.html